Omaisen muistilista

Surun keskellä on hyvä muistaa hoitaa myös käytännön asiat. Hautaustoimistosta löytyy asiantuntevaa apua hautajaisjärjestelyihin, mutta lisäksi on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 1. Perunkirjoitus tulee toimituttaa kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolinpäivästä.
 2. Tarvittavien sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaaminen perunkirjoitusta varten tai sopiminen perunkirjoituksen toimittamisesta asiantuntijan kanssa. Vainajista tarvitaan sukuselvitykset ja elossa olevista pesänosakkaista sekä legaatinsaajista virkatodistukset. Helsingin seurakunnan alaisena toimii ev. lut. seurakuntien yhteinen keskusrekisteri, josta saa tilattua 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev. lut. seurakunnissa yhdellä todistuksella. Tätä vanhemmista tai muiden seurakuntien/maistraatin kirjoillaolosta todistus täytyy edelleen tilata aikaisemman käytännön mukaan kustakin erikseen. Vainajista täytyy olla katkeamaton ketju virkatodistuksia siitä lähtien, kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta. Vastaavat virkatodistukset tarvitaan myös perinnöstä luopujan osalta.
 3. Kuolinpesän asioiden hoidosta tulee sopia pesän osakkaiden kesken.
 4. Mahdollinen pesänselvittäjän ja/tai -jakajan hakeminen.
 5. Mahdollinen testamentin tiedoksianto ja lakiosavaatimus.
 6. Ilmoitus kuolemasta pankkiin ja postiin sekä tarvittaessa työnantajalle ja vakuutusyhtiöön.
  Pankki saa ilmoituksen kuolemasta myös suoraan väestörekisterikeskuksesta, mutta viiveellä. Vainajan antamat käyttöoikeudet lakkaavat, kun pankki saa tiedon kuolemasta. Pesän varoja käyttävät pääsääntöisesti pesän osakkaat yhdessä. Pesän osakkaat voivat luonnollisesti valtuuttaa jonkun osakkaista toimimaan kaikkien puolesta. Lisäksi jokainen pesänosakas on yksinkin oikeutettu:
  • saamaan perunkirjoitusta varten saldotodistukset vainajan tileistä ja lainoista
  • saamaan muitakin tietoja kuolinpäivästä alkaen
  • jättämään pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten laskusta selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja taikka vainajalle kuuluneita sähkö-, puhelin- tai esimerkiksi yhtiövastikelaskuja.
 7. Mikäli vainajalla oli yhteinen tili esimerkiksi puolison kanssa, lesken käyttöoikeus tiliin jatkuu normaalisti.
 8. Posti kannattaa siirtää tulemaan suoraan sille pesänosakkaalle, joka huolehtii pesän asioista. Postia vainajalle saattaa tulla vielä vuodenkin päästä.
 9. Tarpeettomien sopimusten irtisanominen, kuten vuokrasopimukset, sähkösopimukset, lehtitilaukset, puhelin- ja laajakaistaliittymät, kaapeli- tai satelliittitelevisiot, maksukanavat, ateriapalvelu sekä kuukausilahjoitukset.
 10. Jos vainaja oli varaton, vainajan kotikunnan sosiaalipalvelutoimistosta voi hakea hautausavustusta. Vainajalla voi olla joskus oikeus hautausavustukseen työsuhteen perusteella. Asia selviää viimeiseltä työnantajalta.
 11. Leskellä ja lapsilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada perhe-eläkettä. Lisätietoja antavat Kela ja työeläkelaitokset.
 12. Mahdollinen vakuutuskorvaushakemus.
 13. Vainajan tarpeettomien profiilien ja tilien poistaminen internetin palveluista kuten Facebook ja sähköposti.
 14. Mahdollisten kiinteistöön kohdistuvien tai lakisääteisten vakuutusten ottaminen pesän/perinnönsaajan nimiin.
Edellinen