Kustannukset

Me tarjoamme Sinulle kattavaa ja tehokasta palvelua! Asiakkaan etu on aina ensisijalla ja kaikki toimeksiannot hoidamme hyvää asianajotapaa noudattaen.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä toiseen vakuutukseen. Sinulla saattaa olla oikeusturvavakuutus kotivakuutuksen tai esimerkiksi yrityksen vakuutuksen kautta. Oikeusturvavakuutus voi kattaa suurimman osan asian hoitamisesta aiheutuvista kuluista. Oikeusturvavakuutukset korvaavat normaalisti riita- ja rikosasioiden asianomistajan kustannuksia, mutta vakuutuksissa on toisistaan poikkeavia ehtoja ja ne kannattaa aina tarkistaa. Vakuutussopimuksen ja -ehtojen perusteella osaamme arvioida, tulisivatko kustannukset todennäköisesti korvattavaksi ja teemme tarvittaessa puolestasi vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön.

Oikeusapu

Emme hoida oikeusaputoimeksiantoja.

Ennakkomaksut

Osassa toimeksiannoista laskutus tapahtuu osittain etukäteen. Ennakkomaksusta sovitaan erikseen. Mikäli ennakkomaksu jätetään maksamatta, asian hoitamisesta luovutaan.

Laskutus

Palkkio ja mahdolliset muut kulut laskutetaan yleensä toimeksiannon päätyttyä. Laskutus ei riipu siitä, korvaako vastapuoli oikeudenkäyntikuluja vai ei.

Esimerkkejä joidenkin toimeksiantojen kustannuksista:

Avioehtosopimus alkaen 300 € (sisältää DVV:n rekisteröintimaksun, 49 €)

Testamentti alkaen 350 €

Edunvalvontavaltakirja alkaen 350 €

Perunkirjoitus alkaen 1116 €

Kaikkien asiakirjojen ja sopimusten hintoihin sisältyy myös todistajien allekirjoitukset.

Veloitus perustuu asian hoitamiseen käyttettyyn aikaan. Tapauskohtaisesti on mahdollista sopia myös muusta veloitusperusteesta. Tuntiveloitus on 297,60 € (240 € + alv 24 %).  Lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset matkakulut; matkustukseen kulunut aika (120 €/h + alv 24 %) sekä Verohallinnon kulloinkin vahvistamat kilometrikorvaukset.

Korvaus normaalia suuremmista kopio- ja tulostustöistä sekä viranomaismaksut tms. sellaisenaan.