Kustannukset

Veloitus perustuu asian hoitamiseen käyttettyyn aikaan. Tapauskohtaisesti on mahdollista sopia myös muusta veloitusperusteesta. Tuntiveloitus on 285,20 € (230 € + alv 24 %). Lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset matkakulut; matkustukseen kulunut aika (110 €/h + alv 24 %) sekä Verohallinnon kulloinkin vahvistamat kilometrikorvaukset.

Korvaus normaalia suuremmista kopio- ja tulostustöistä sekä viranomaismaksut tms. sellaisenaan.

Oikeusapu

Oikeusapuasioiden kustannuksissa noudatetaan oikeusministerin vahvistamia kustannuksia. Asiakkaalta veloitetaan ainoastaan mahdollinen omavastuu. Muut kustannukset laskutetaan valtiolta.

Ennakkomaksut

Osassa toimeksiannoista laskutus tapahtuu osittain etukäteen. Ennakkomaksusta sovitaan erikseen. Mikäli ennakkomaksu jätetään maksamatta, asian hoitamisesta luovutaan.

Laskutus

Palkkio ja mahdolliset muut kulut laskutetaan yleensä toimeksiannon päätyttyä. Laskutus ei riipu siitä, korvaako vastapuoli oikeudenkäyntikuluja vai ei.

Esimerkkejä joidenkin toimeksiantojen kustannuksista

Avioehtosopimus alkaen 300 €
Testamentti alkaen 350 €
Perunkirjoitus alkaen 900 €