Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

asianajotoimisto-lakihaavisto-palvelut-riidan-ratkaisu

Pyrimme aina kartoittamaan, onko asiassa sovinnon mahdollisuuksia – sopiminen on yleensä nopein ja kustannustehokkain tapa ratkaista syntyneet erimielisyydet. Aina sovintoa ei kuitenkaan synny – toinen osapuoli voi olla esimerkiksi täysin joustamaton omassa kannassaan – joskus ainoa tapa saada oikeutta on lähteä hakemaan sitä käräjäoikeuden kautta.

Asian menestyksellinen hoitaminen oikeudessa edellyttää sekä prosessin tuntemista että kyseisen oikeudenalan tuntemista. Vuosien kokemus työstä antaa meille vankan pohjan punnita yhdessä asiakkaan kanssa, mikä on riidan arvo verrattuna riitelystä aiheutuviin kustannuksiin. Riita-asioissa molempien osapuolten oikeudenkäyntikulut korvaa normaalisti hävinnyt osapuoli (kuluriski). Oikeusturvaetu voi korvata suurimman osan omista asianajokuluistasi, mikä pienentää tätä niin kutsuttua kuluriskiä.