Konkurssi

Konkurssi

asianajotoimisto-lakihaavisto-palvelut-konkurssi

Konkurssiasioissa palveluihimme kuuluvat mm. konkurssihakemukset ja konkurssimenettelyt, pesänhoitajana toimiminen sekä oikeudenkäynnit ja neuvottelut.

Konkurssi pähkinän kuoressa:
– Yritys on muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön
– Käynnistyy joko velallisen tai velkojan hakemuksella
– Pesänhoitaja korvaa yhtiön toimivan johdon
– Yrityksen varat realisoidaan ja käytetään kerralla velkojen maksuun – toiminta pääsääntöisesti päättyy
– Mikäli varoja on alle 20 000 euroa konkurssi yleensä raukeaa varojen puutteeseen
– Mikäli varoja on enemmän kuin 20 000 euroa, menettely yleensä jatkuu
– Velkojien kertymä yleensä n. 5 %

Lue lisää konkurssista blogistamme konkurssi vai saneeraus?