Kiinteistökaupan riita

Unelmien talo paljastuikin painajaiseksi

asianajotoimisto-lakihaavisto-palvelut-kiinteistokaupan-riita

Kiinteistönkaupassa voi tulla eteen monenlaisia yllätyksiä. Erilaiset kosteusongelmat ovat nykyään hyvin yleisiä, mutta kiinteistössä voi olla myös toisenlainen virhe. Virheenä pidetään mm. tilanteita, joissa kiinteistö ei ole sellainen, kuin on sovittu, myyjä on antanut ennen kauppaa olennaista virheellistä tietoa kiinteistöstä tai jättänyt tällaisen tiedon kertomatta tai kiinteistössä on ns. salainen virhe, eli se poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Kiinteistön kaupassa myyjä siis vastaa tietyin edellytyksin myös sellaisista virheistä, joista hän ei ole itse ollut tietoinen.

Ostajalla on oikeus saada hinnanalennusta virheen johdosta. Jos virhe on olennainen, hänellä on oikeus purkaa kauppa. Lisäksi voi olla oikeus saada vahingonkorvausta.

Ostajan tulee kuitenkin ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe (reklamaatio). Laatuvirheeseen on lisäksi vedottava viimeistään viiden vuoden kuluttua hallinnan luovutuksesta. Viiden vuoden aikarajaa ei kuitenkaan sovelleta ,jos myyjä on menetellyt kunnian vastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti eli esimerkiksi salannut tietoa tai valehdellut kiinteistön ominaisuuksista.

Mikäli ostamastasi kiinteistöstä on löytynyt epämiellyttäviä yllätyksiä, ota yhteyttä meihin! Hoidamme tarvittaessa kaiken yhteydenpidon myyjään ja huolehdimme siitä, että virhe tulee lainmukaisesti korvattua.

Riita-asioissa molempien osapuolten oikeudenkäyntikulut korvaa normaalisti hävinnyt osapuoli (kuluriski). Kiinteistön kauppaan liittyvät riidat ovat yleensä sellaisia, joissa saat suurimman osan omista asianajokuluistasi kotivakuutuksesi oikeusturvaedusta, mikä pienentää tätä niin kutsuttua kuluriskiä. 

Asianajotoimisto Haavisto Oy

Asianajotoimisto Haavisto Oy