Testamentti

testamenttiTestamentilla henkilö voi määrätä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentin muotovaatimukset ovat ankarat – jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa, se on pätemätön.

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt tai tätä nuorempi, jos hän on naimisissa. 15-vuotias saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Tällaista omaisuutta ovat lähinnä omalla työllä kerrytetyt ansiot.

Testamenttejä on erilaisia: esimerkiksi yleistestamentti, erityistestamentti, omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja keskinäinen testamentti.

Testamentin tekemisessä kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, jotta testamentti varmasti vastaa tekijänsä tahtoa, eikä sitä rasita mikään pätemättömyysperuste. Testamentin tekemisen kustannukset riippuvat siihen käytetystä ajasta. Testamentin kustannukset ovat keskimäärin alkaen 350 euroa. Katso lisää kohdasta Kustannukset.