Periytyykö velka?

Ennen tähän kysymykseen vastaamista on tärkeää erottaa toisistaan ainakin perittävän ja kuolinpesän velka, velka, jonka osakkaat tekevät pesän lukuun sekä mahdollinen osakkaan vahingonkorvausvastuu. • Osakas ei vastaa henkilökohtaisesti perittävän ja kuolinpesän velasta, jos hän huolehtii perunkirjoituksen toimituttamisesta määräajassa, eikä salaa…

Lue lisää