Sukuselvityksen tilaaminen

sukuselvityksen tilaaminenSukuselvityksen tilaaminen vainajasta perunkirjoitusta varten 2013 alkaen

Virkatodistuksia on olemassa kahdentyyppisiä:

  1. Perushenkilötiedot sisältävä virkatodistus. Käyttötarkoituksesta riippuen todistukseen merkitään perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista.
  2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus. Sukuselvitys on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jossa vainaja oli jäsen kuollessaan (viimeisin seurakunta)
  • viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot aina 1.10.1999 asti
  • viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen
  • ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.