Omaisuuden siirtäminen

omaisuuden siirtäminenOmaisuuden siirtämisessä pohditaan usein, annetaanko omaisuus eläessä lahjana vai kuoleman jälkeen testamentilla. Koska jokainen tilanne tulee harkita tapauskohtaisesti ja omaisuuden lahjoitukseen ja testamentin laadintaan liittyy monia määräyksiä, kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan.

Lahja

Lahjoitus jo elinaikana voi olla joskus verotuksellisesti testamenttia edullisempi vaihtoehto. Erityisesti omaisuus, jonka arvo kasvaa vuosien myötä, kannattaa yleensä lahjoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tarvittaessa vaikka useammissa erissä. Lahja- ja perintöverotus on nimittäin progressiivista eli mitä arvokkaampi lahja tai perintö on kyseessä, sitä korkeampi vero on. Lahjaveroa tulee maksaa, mikäli lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lisäksi lahjaveroa on maksettava, kun olet saanut samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden arvo on yhteensä 5 000 euroa tai enemmän.

Perintökaaren mukaan omille lapsille eli rintaperillisille lahjoitettu lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjakirjassa ole toisin määrätty. Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa jo silloin, kun ennakkoperintö saadaan. Sekä lahjasta että ennakkoperinnöstä maksetaan siis lahjaveroa, mutta ennakkoperintö otetaan huomioon myös perintöverotuksessa.

Lahjanantaja voi pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron suuruuteen, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys.

Testamentti

Perintöverovelvollisia ovat perilliset ja mahdolliset testamentin saajat. Perintövero tulee maksettavaksi silloin, kun perintöosuuden arvo on vähintään 20 000 euroa. Perintöverotuksessa on huojennuksia, joita lahjaverotuksessa ei ole. Puolisovähennyksestä johtuen leskeä verotetaan, kun perintöosuuden arvo ylittää 90 000 euroa ja vastaavasti alaikäistä rintaperillistä verotetaan, kun perintöosuuden arvo ylittää 60 000 euroa.

Myös testamentattuun omaisuuteen voidaan pidättää hallintaoikeus. Tällöin testamentintekijä määrää omaisuuden käyttöoikeuden yhdelle tai useammalle henkilölle, mutta omaisuuden omistusoikeuden jollekin toiselle. Verotuksen kannalta hallintaoikeustestamentin tekeminen on kannattavaa, sillä hallintaoikeus rasittaa perittävää omaisuutta ja vähentää näin ollen perintöveron määrää.

Perintö on myös mahdollista siirtää yhden sukupolven yli suoraan lapsenlapsille. Siirto tapahtuu, kun perittävän lapsi luopuu perinnöstään tai perittävä testamenttaa omaisuuden suoraan lapsenlapsille. Perinnön siirtäminen sukupolven yli voi olla verotuksellisesti edullista. Sama perintö verotetaan ainoastaan yhden kerran, ja jos perinnönjättäjän lapsella on useampi kuin yksi lapsi, jokainen lapsenlapsi saa hyväkseen verotettavan osuuden alarajan eli 20 000 euroa.

Mikäli perittävällä on rintaperillisiä, tulee kuitenkin muistaa, että rintaperillisillä on lähtökohtaisesti oikeus saada lakiosansa ja lakiosa tulee saada vapaasti hallintaan. Lakiosaperillisen oikeutta vahvempi on lesken oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteinen koti.

Edunvalvontavaltakirja

Mikäli haluat etukäteen määrätä asioittesi hoidosta siltä varalta, että et myöhemmin siihen itse pysty esimerkiksi heikentyneen terveydentilan, sairauden tai loukkaantumisen vuoksi, kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltakirjassa määrätään valtuutettu ja se, mitä asioita valtuutus koskee. Valtuutetulle annetaan yleensä oikeus edustaa valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa sekä valtuuttajan henkilöä koskevissa asioissa. Mikäli edunvalvontavaltakirjalla halutaan turvata elinaikana osissa toteuttavien varallisuuden siirtojen jatkuminen, tulee tämä erityisesti huomioida edunvalvontavaltakirjassa, paitsi itse valtuutuksen sisällössä myös valtuutettujen henkilövalinnoissa.

Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta sivulta Edunvalvontavaltakirja.