Lesken asema

lesken asemaMikäli vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, eikä vainaja ollut tehnyt testamenttia, leski perii aviopuolisonsa. Jos vainajalta jäi rintaperillisiä, eli lapsia, ottolapsia tai näiden jälkeläisiä tai vainaja oli tehnyt testamentin jonkun muun henkilön hyväksi, leskellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillinen tai testamentin saaja vaadi jakoa. Tällaisesta jakovaatimuksesta huolimatta leskellä on kuitenkin oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto, ellei lesken omaisuuteen sisälly kodiksi sopivaa asuntoa.