Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeus

lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeusVanhempien erotessa tulisi sopia lasten asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lapsella voi aina olla vain yksi lähivanhempi vaikka molemmat vanhemmat jatkaisivatkin huoltajina ja vaikka lapsi asuisikin yhtä paljon kummankin vanhempansa luona. Lähivanhempi on siis se vanhemmista, jonka luona lapsen virallinen osoite on. Lähivanhemmuudella on kuitenkin muutakin merkitystä kuin se, mikä on lapsen virallinen osoite. Tapaamisoikeus koskee lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu (virallisesti). Lisäksi lähivanhempaa ei voida velvoittaa maksamaan elatusapua. Vanhempien päästessä asioista sopimukseen heidän kannattaa vahvistuttaa sopimus kunnan sosiaalitoimessa tai tuomioistuimessa. Vahvistettu sopimus on täytäntöönpantavissa kuten lainvoimainen tuomio. Huolehdi kuitenkin aina siitä, että ymmärrät, mistä olet sopimassa! Avustamme Sinua myös sopimustekstien laadinnassa. Erityisesti tapaamisoikeuden kirjaamisessa on hyvä olla riittävän yksityiskohtainen tulevien riitojen ehkäisemiseksi.

Toisinaan asioista ei päästä sopimukseen tai sovittu käytäntö on osoittautunut toimimattomaksi. Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon, asia saatetaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä turvautua juristin apuun. Nykyään käräjäoikeuksiin ohjautuvat lasten huoltajuus- ja tapaamisoikeuskiistat ohjataan asiantuntija-avusteiseen sovitteluun, mikäli vanhemmat antavat siihen suostumuksensa. Normaalisti molemmilla vanhemmilla on oma avustaja mukana myös sovittelussa.