Lakiosailmoitus

lakiosailmoitusRintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perittävä, jolla on lapsia tai lapsenlapsia, ei voi täysin sivuuttaa heidän oikeuttaan omaisuuteen testamentilla. Lakiosan suuruus on puolet perintöosan suuruudesta. Rintaperillisen jakovaateen voi kuitenkin estää lesken oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto. Lue lisää Lesken asema.

Mikäli vainaja on tehnyt testamentin, joka loukkaa rintaperillisen oikeutta lakiosaansa, tulee rintaperillisen tehdä lakiosailmoitus testamentin saajalle, jos hän haluaa saada lakiosansa. Ilmoitus tulee tehdä kuuden kuukauden sisällä testamentin tiedoksisaannista. Lisäksi lakiosaan pitää vedota perinnönjaossa.

Lakiosailmoitus on tehtävä haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. Ilmoituksen voi tehdä perunkirjoituksen yhteydessä, jos testamentin saaja on paikalla perunkirjoituksessa. Tällöin uskotut miehet voivat todistaa ilmoituksen tekemisen.