Palvelut kunnille

palvelut kunnilleLainopillisia palveluita myös julkishallinnon toimijoille

Avustamme myös julkisen sektorin toimijoita kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä, riita- ja oikeudenkäyntiasioissa sekä työ- ja virkasuhdeasioissa. Tarjoamme myös koulutuksia työ- ja virkasuhdeasioissa. Laajan verkoston kautta pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen koulutuspaketin henkilöstöasioissa – ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Työorganisaation kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista saada tietyissä tilanteissa tukea Tekesiltä, joka tarjoaa rahoitusta työelämän kehittämiseen.

Mikäli Teillä on tarvetta pitkäjänteisempään yhteistyöhön, voimme keskustella sekä neuvonnan sisällöstä että sen hinnoittelusta erikseen.