Linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

Kela http://www.kela.fi
Valtion säädöstietopankki http://www.finlex.fi

Kuluttajansuoja

Kuluttajavirasto http://www.kkv.fi/

Lapset

Elatusvelvollisten liitto http://www.elatusvelvolliset.fi/
Mannerheimin Lastensuojeluliitto http://www.mll.fi
Pelastakaa Lapset Ry http://www.pelastakaalapset.fi
Sovittelu http://www.sovittelu.com
Yhden vanhemman perheiden liitto http://www.yvpl.fi/etusivu/

Oikeudenkäynnit

Hovioikeuden sivut http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index.html
Korkeimman hallinto-oikeuden sivut http://www.kho.fi/
Korkeimman oikeuden sivut http://korkeinoikeus.fi/fi/
Oikeuslaitoksen sivut http://www.oikeus.fi/

Rikosasiat

Poliisi http://www.poliisi.fi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen http://www.tukinainen.fi
Rikosseuraamuslaitos http://www.rikosseuraamus.fi/fi/
Rikosuhripäivystys http://www.riku.fi/fi/etusivu/

Työ

Työehtosopimukset http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
Työsuojelupiirien sivut http://www.tyosuojelu.fi/fi/

Velkaantuminen ja maksukyvyttömyys

Konkurssiasiamies http://www.konkurssiasiamies.fi
Velkaantuminen ja maksukyvyttömyys http://www.kkv.fi/raha-asiat