Omaisen muistilista

Surun keskellä on hyvä muistaa hoitaa myös käytännön asiat. Hautaustoimistosta löytyy asiantuntevaa apua hautajaisjärjestelyihin, mutta lisäksi on hyvä muistaa seuraavat asiat: Perunkirjoitus tulee toimituttaa kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolinpäivästä. Tarvittavien sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaaminen perunkirjoitusta varten tai sopiminen perunkirjoituksen toimittamisesta…

Lue lisää

Konkurssi vai saneeraus?

Tärkeää on valita oikea menettely ja tehdä se oikea aikaisesti. Yrityssaneerauksessa tavoitteena on toiminnan ja velkojen uudelleen järjestely siten, että siitä saadaan vielä kannattavaa. Konkurssissa kyse on toiminnan lopettamisesta ja varojen realisoinnista velkojen maksamiseksi. Yrityssaneeraus on käytännössä usein vasta viimeinen…

Lue lisää

Periytyykö velka?

Ennen tähän kysymykseen vastaamista on tärkeää erottaa toisistaan ainakin perittävän ja kuolinpesän velka, velka, jonka osakkaat tekevät pesän lukuun sekä mahdollinen osakkaan vahingonkorvausvastuu. • Osakas ei vastaa henkilökohtaisesti perittävän ja kuolinpesän velasta, jos hän huolehtii perunkirjoituksen toimituttamisesta määräajassa, eikä salaa…

Lue lisää

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjan tekemistä mietitään usein vasta siinä vaiheessa, kun ikää on jo karttunut tai kun toimintakyky on jo laskenut esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltakirja kannattaa kuitenkin tehdä ajoissa, sen avulla pystyy varautumaan äkillisten ja yllättävien tapahtumien seurauksena tuleviin toimintakyvyn menetyksiin. Niin…

Lue lisää
Asianajotoimisto Haavisto Oy

Asianajotoimisto Haavisto Oy